Lilleaker Skolekor

Lilleaker skolekor startet opp vinteren 2014-2015 og besto på vårparten av 22 sangglade gutter og jenter i 3. – 7. klasse. Koret holdt blant annet en forrykende vårkonsert på skolen i mai, og fremførte også flere sanger under Lilleaker musikkfestival i juni 2015. Flere korister kom til i høstsemesteret, og koret består nå av 35 barn. Nå er koret igjen klare for Lilleaker Musikkfestival og kan by på et trøkk og en sangglede det er verdt å få med seg!

lilleaker-skolekor-gruppebilde

Koret dirigeres av Beate Lech og Marthe Haaland Wang.

Lilleaker Skolekor

https://lilleaker.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/musikk/lilleaker-skolekor/