Lilleaker Janitsjar

Lilleaker Janitsjar

Lilleaker Janitsjar ble stiftet i 2007. Korpset er stiftet av medlemmer fra tidligere Lilleaker VSOB og Ullern Janitsjarkorps og representerer dermed siste skudd på en ubrutt rekke av janitsjarkorps i Ullern-området som startet allerede i 1918.

Lilleaker Janitsjar teller 38 medlemmer i sin beste alder og har som formål å arbeide for å skape interesse for korpsmusikk i nærområdet samt å utvikle musikalske ferdigheter og skape et godt miljø til beste for medlemmene.

Lilleaker Janitsjar har janitsjarbesetning, men er i hovedsak et konsertorkester. Korpset holder høyt musikalsk nivå og ledes av dirigent Stein Erik Tafjord.

http://lilleakerjanitsjar.no